Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty

Sonda
Jak do nas trafiłeś?
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Pocztex Kurier 48) już od 500,00 zł.
Wersje językowe / Language
Regulamin zakupów

Regulamin sklepu

KOM Bizuteria

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.
 4. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową Internet Explorer -wersja 6.0. lub nowsza, Firefox - wersja 20. lub nowsza, Opera - wersja 9 lub nowsza, Chrome -wersja 10 lub nowsza lub Safari - wersja 6 lub nowsza, obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto email.

§ 2 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
 3. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.kom-bizuteria.pl
 6. Sprzedawca -  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki Grzegorz Komuniewski, prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOM” Grzegorz Komuniewski , nr NIP 5840101734, nr REGON 190137480, ul. Wenus 37F, 80-299 Gdańsk.
 7. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie,
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: ul. Wenus 37F, 80-299 Gdańsk.
 2. Adres e-mail: kom@kom-bizuteria.pl
 3. Numer telefonu: +48 601-687-910
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący właściwa dla tego typu połączeń. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń krajowych – w zależności o taryfy operatora Kupującego.

§ 4 Składanie Zamówień

 1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
 2. Zamówienie może zostać złożone także przez:

         -wysłanie wiadomości na adres e-mail Sklepu,

         -telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru telefonu podanego  w zakładce „Kontakt” w Sklepie.

 1. W celu złożenia Zamówienia przez Sklep w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie, a także wybrać jego parametry - o ile ma to zastosowanie.
 2. Następnie Kupujący wybiera w Sklepie metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).
 3. W przypadku składania Zamówienia poprzez Sklep w momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
 4. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
 5. Przyjęcie Zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany w Koncie użytkownika lub podczas składania zamówienia bez zakładania Konta w Sklepie.
 6. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub
  z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
 8. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

§ 5 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy wskazany w koszyku podczas składania Zamówienia a także w cenniku dostawy.
 3. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 Płatności

 1. Kupujący za przyjęte Zamówienie może zapłacić:
 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. za pośrednictwem platformy płatniczej PayU,
 3. za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal.
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry - za zakupione towary należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Kupujący przed przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę może dokonać przedpłaty na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.
 3. Szczegóły dotyczące płatności znajdują się w zakładce „Formy płatności” w Sklepie.

§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

 1. Towar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczany jest :
 1. za pośrednictwem firm kurierskich,
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 3. przy wykorzystaniu usługi Kurier Pocztex 48 pozwalającej na odbiór zamówienia w punkcie odbioru.
 1. Towar poza granice Rzeczypospolitej Polskiej dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegółowy wykaz krajów, do których dostarczany jest towar znajduje się w Sklepie.
 2. Szczegóły dotyczące metod płatności, a także punktów odbioru, o których mowa w ustępie 1 lit. c znajdują się na odpowiednich zakładkach w Sklepie.
 3. Na termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia składa się: czas potrzebny na wysłanie przez Sprzedawcę towaru, o którym mowa w ust. 5, oraz czas potrzebny na dostarczenia towaru do Kupującego wskazany na odpowiedniej podstronie w Sklepie.  
 4. Wysłanie towaru do Kupującego następuje najpóźniej w terminie 30 dni, ale w większości przypadków ma to miejsce szybciej – tj. w terminach wysyłki oszacowanych w Sklepie w opisie produktu. W przypadku gdy termin wysłania towaru będzie dłuższy niż oszacowany w Sklepie Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.  
 5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 9
 6. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.
 7. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
 8. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.
 9. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
  z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: P. W. KOM Grzegorz Komuniewski, ul. Wenus 37F, 80-299 Gdańsk niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.  
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy określony w § 3 Regulaminu.
 3. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 4. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane
  z rękojmią.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
  e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

b. zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,

d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca.
 2. Kupujący składając Zamówienie, w tym zakładają  Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę wymienionej usługi (Konto użytkownika). Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko
  w celach, o których mowa w niniejszym ustępie.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 § 13 Konto użytkownika

 1. Kupujący ma możliwość założenia Konta użytkownika w Sklepie, ale nie jest to konieczne.
 2. Konto użytkownika pozwala Kupującemu m.in. na złożenie Zamówienia, sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję swoich danych.
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza w Sklepie.
 4. Z momentem rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres email podany w § 3 Regulaminu swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 § 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
  i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Umowa zawierana w oparciu o Regulamin podlega prawu polskiemu pod warunkiem, że wybór ten nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które miałyby zastosowanie gdyby nie dokonano wyboru prawa.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim lub angielskim w zależności od wyboru Kupującego.
 3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 8 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:

a)    dostosowaniem Sklepu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za  pośrednictwem Sklepu;

b)    poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;

c)    zmianą funkcjonalności usług;

d)    zwiększeniem konkurencyjności Sklepu.

 1. Zmiana regulaminu, o której mowa w ust. 6, nie będzie miała zastosowania do umów sprzedaży już zawartych, które będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w dniu zawarcia takiej umowy.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Kupującego przypisany do jego Konta użytkownika.
 3. W przypadku gdy Kupujący nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Kupujący powinien wysłać informację o tym na adres email Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konto użytkownika, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:  P. W. KOM Grzegorz Komuniewski, ul. Wenus 37F, 80-299 Gdańsk, kom@kom-bizuteria.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ______________________________________________________________

– Data odbioru ___________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________________________________________

– Data ___________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl